ΠΕΥΚΟ


Ένα είδος ξύλου με ευρεία χρήση στην ξυλουργική

Τo πεύκο (Λατινική ονομασία: Pinus) αποτελεί ένα από τα πιο κοινά είδη ξύλου που χρησιμοποιούνται σήμερα. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως έπιπλα, δάπεδα, ξυλοκατασκευές δόμησης, επενδύσεις, κα. Τουλάχιστον 125 είδη πεύκου, καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Παρά το γεγονός ότι είναι ένα μαλακό ξύλο, το πεύκο με την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια και αντοχή στο χρόνο.

Πλεονεκτήματα:

  • Ανθεκτικό, με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Με πολύ ωραία αισθητική και ελκυστική υφή
  • Χαμηλό κόστος αγοράς

Μειονεκτήματα:

  • Οι χαρακτηριστικοί ρόζοι του ξύλου από πεύκο πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία προκειμένου να ενισχύεται η συνοχή του.
  • Μπορεί να κιτρινίσει με την πάροδο του χρόνου.

SHARE IT!